Mobile Menu Icon
Kalp Solo

Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar

İşbu Kullanım Koşulları, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ( Bundan böyle “Şirket” veya “Site Sahibi” olarak anılacaktır.)ait internet sitesinin (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Site’ye erişilmesi ve Site’nin kullanımı ile Kullanıcılar’ın Site üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşulları’na tabidir.

Site’yi kullanımınızdan önce lütfen işbu Kullanım Koşulları ve Yasal Şartları (“Kullanım Koşulları”) dikkatle okuyunuz. Site’ye erişmekle veya Site’yi kullanmakla, aşağıda belirtilen Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Site’yi kullanmak ve Kullanım Koşulları’nı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı, Site’yi yetkilisi olduğunuz bir şirket adına kullanacaksanız, söz konusu şirketi temsil etmek ve şirket adına işlem yapabilmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunuzu beyan edersiniz. Eğer bu Kullanım Koşulları ile bağlı olmak istemiyorsanız lütfen bu Site’yi kullanmaya devam etmeyiniz.

Şirket bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Site’deki güncellemeleri takip etmek Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşulları’na bağlı olacaktır. Bu nedenle lütfen “Kullanım Koşulları”nı düzenli olarak takip ediniz.

Şirket, herhangi bir zamanda, devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle Site’nin, özelliklerinin veya işlevlerinin herhangi bir kısmını değiştirebilir, yükseltebilir veya yeni bir sürüm yayınlayabilir, Site’de yer alan içeriğini (her türlü eser, bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb.) her zaman yeniden belirleyebilir, güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir veya Site’yi sonlandırabilir. Aksi açıkça ve ayrı olarak Şirket tarafından belirtilmedikçe, Site’nin herhangi bir yeni sürümü bu Kullanım Koşulları’na tabi olacaktır. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

Şirket, Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda, Site’yi kullanımınızı sonlandırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip, zararlarını tazmin yoluna başvurabilir.
 
Kullanım Koşulları;

- Kullanıcılar, Site ziyaretlerinde dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve aşağıda yer alan yasal uyarılara ve tüm yasal düzenlemelere uymayı, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmamayı; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendilerine ait olacağını peşinen kabul etmişlerdir. Kullanıcılar; Şirket’in Kullanıcılardan doğan zararlar sebebiyle ödeyeceği tüm bedellerin Kullanıcılara rücu edeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

- Site’de bilgi girişi yapılabilen alanlarda bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar’ın girdiği bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Şirket sorumlu tutulamaz. Site kapsamında bilgi girişi yapılabilen alanlarda, (i) uygun yetkilendirme olmaksızın, başkalarına ait kişisel verileri kullanamazsınız; veya (ii) saldırgan, kaba, müstehcen veya yasa dışı bilgi girişleri yapamazsınız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşulları’nı, politikalarımızı veya yasaları ihlal ettiğine inandığımız Kullanıcı bilgilerini iptal etme veya reddetme hakkını saklı tutarız.

- Site’yi kullanan Kullanıcılar’ın cihazlarından ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Site’yi kullanamama gibi durumlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

- Kullanıcılar, Site’de yer alan içeriği, yalnızca kişisel kullanım amaçlı olarak görüntüleyebilir ve bu içerikle ilgili bilgi edinmek üzere ve burada yayınlanan Kullanım Koşulları’na uygun şekilde kullanabilirler. Bunun dışında yapılan erişim ve kullanımlar hukuka aykırı olup; Site Sahibi’nin ve diğer içerik sahiplerinin yasal hakları saklıdır.

- Kullanıcıların Şirket’in markalarını yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu veya haksız rekabete ilişkin muhtelif mevzuatın ihlali anlamına gelir.

- Şirket veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Site veya Site’nin kullanılması veya kullanılamaması veya bu Site’nin içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Şirket’e söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.

- Site Sahibi, Site’de yer alan içeriğini (her türlü eser, bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb.) her zaman yeniden belirleyebilir, güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir veya Site’yi sonlandırabilir.

- Kullanıcılar, kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcılar’ın isteği üzerine yazışma yapılması, yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileri talep edilebilecektir. Ayrıca 5651 sayılı Kanun’a göre ziyaretçilerin trafik bilgisi tutulmakta ve talep halinde resmi kurumlarla paylaşılabilmektedir.

- Kullanıcılar, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve Site Sahibi veya diğer içerik sahibi üçüncü kişilere sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

- Kullanıcılar, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkânı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Site Sahibi ile ilgisi olmadığını ve Site Sahibi’nin bu sitelerin veya uygulamaların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve buralarda yer alan içeriklerden ve uygulamalardan, ürün ve hizmetlerden dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul etmişlerdir.

- Şirket’in web sitesinden bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

- Şirket web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

- Kullanıcılar’ın Kullanım Koşulları’nı herhangi bir şekilde ihlali vesair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları (Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi), Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir. Bu durumda Kullanıcı Site Sahibi’nden hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamaz.

- Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

- Kullanıcılar’ın veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak Site ve/veya Site Sahibi’nin sorumlu tutulamayacağını; Site’ye erişiminiz, kullanmanız veya bu Site’den herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan Site ve/veya Site Sahibi’nin mesul olmayacağını bildiririz. Bu Site’nin kullanımı ve verilerin yüklenmesi riski yalnızca Kullanıcıya ait olup, kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır.
 
- Şirket’in, Kullanıcı’nın sağladığı herhangi bir bilginin hileli, hatalı veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa, Kullanıcı’nın Site’ye erişim ve kullanım hakkını bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alma veya sonlandırma hakkı söz konusu olacaktır. Site’ye erişim ve kullanımla ilişkili tüm doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumaktan Kullanıcı sorumludur. Hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin olası bir amaç dışı kullanımı, kaybı veya ifşası ya da Site ile ilgili herhangi bir güvenlik ihlali fark ederseniz, derhal Şirket’i bilgilendirmelisiniz.

- Şirket, bu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garanti ve koşulları dâhil, açık, zımni, yasal ya da başka şekilde hiçbir garanti veya koşul sağlamamaktadır. Şirket, Site’nin hatasız ya da kesintisiz olacağına (siber saldırılar veya kötü amaçlı kod veya yazılımdaki kesintiler dâhil) ya da her tür yazılımla uyumlu olacağına dair herhangi bir garanti vermez. Şirket, Site’ye erişiminiz veya kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumluluğu reddeder. Site’ye erişiminizin ve kullanmanın kendi riskinizde olduğunu ve bilgi sistemlerinizde veya varlıklarınızda gerçekleşen herhangi bir zarardan veya bu tür erişim ya da kullanımdan sonucu oluşan veri kaybından yalnızca sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

- Bu web sitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dâhil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili Şirket’in sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır.

Yasal  Uyarılar:

- Site’de veya yazılımlarda yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez. Site’nin içeriği ve içerikte yer alan yazılımları temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez, kaynak koda ve/veya nesne koduna dönüştürülemez; tersine mühendislik yapılamaz. Site Sahibi’nin yazılı onayı olmaksızın, bu Site, çerçeveleme veya benzer seyir teknolojileri kullanılarak herhangi bir amaçla yönlendirilemez veya başka bir biçimde görüntülenemez veya Site’ye herhangi bir şekilde link verilemez. Aksi davranışlar Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturur.

- Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemelere (Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemeleri başta olmak üzere tüm yasal mevzuat) uygun davranmakla yükümlüdür ve bunların sonuçlarından doğrudan kendileri sorumludur.

- Site içerisinde, Site Sahibi ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir içerik (eser, kitap, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veri tabanı oluşturan içerikler) bulunabilmekte olup, bunların tamamı fikri mülkiyet hukuku ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında korunmaktadır; dolayısı ile bu içeriklerin kullanımını konusunda yasal düzenlemede açıkça sayılan istisnalar dışında Kullanıcılar’ın fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir hak ve yetkisi bulunmaz. Site’nin içeriği bakımından fikri mülkiyet haklarının özel bir yer teşkil ettiği gözetilmeli ve fikri mülkiyet hakları ihlalinin yalnızca Site Sahibi’nin değil diğer eser sahibi/yayıncı/tasarımcı gibi eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceği ve Site Sahibi ve diğer eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı önemle dikkate alınmalıdır. Site Sahibi Kullanıcının haksız kullanımına ilişkin ödemek zorunda kalacağı tüm zararları Kullanıcıya rücu edeceğini, Kullanıcı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Kullanıcılar, yasal kullanım istisnaları dışında, Site Sahibi ve/veya diğer eser / yapım/yayın / tasarım / marka/patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki üçüncü kişi eser ve hak sahiplerinin yasal düzenlemenin öngördüğü koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve kendileri ile sözleşme imzalanmaksızın Site’de yer alan içeriklerin her türlü kullanımının (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde rekabet ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmiş kabul edilirler.

- Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan Kullanıcılar, ilgili tüm mevzuat hükümleri ile Site’nin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Site Kullanıcıları’na aittir.

- Bu Site, üçüncü taraf uygulamalarına/sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Şirket bu sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu uygulamaları/siteleri kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf uygulamalarına/sitelerine verilen bir bağlantı, Şirket’in uygulamaları/siteleri ya da uygulamalarda/sitelerde adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

- Kullanıcılar, bu Site’yi kullanmakla veya bu Site’ye erişmekle; yukarıda düzenlenen yasal uyarıların tamamına uyma taahhüdüne ilaveten;
 
1- Yürürlükteki hiçbir yasayı, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceklerini,
2- Yasalara veya uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve küfür içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici, aldatıcı, yanıltıcı veya başka birinin gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını yahut kişisel verilerini ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceklerini,
3- Kötü amaçlı kodları ve materyalleri siteye yerleştirmeyeceklerini veya iletmeyeceklerini,
4- Site’nin iletişim özelliklerini, Site’nin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacaklarını,
5- Site’yi hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmayacaklarını,
6- Site’yi kullanma yetkisini ortadan kaldıran herhangi bir sebebe rağmen Site’yi kullanıma devam etmeyeceklerini,
7- Site’ye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmayacaklarını,
8- Site için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmeyeceklerini,
9- Site’nin herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dâhil olmak üzere, Site’nin veya Site’yi kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmeyeceklerini,
10- Site ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için Site’yi ve/veya içeriklerini kullanmayacaklarını

kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, kimi bilgilerinizi söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Site Sahibi, işbu belgede her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilir; değiştirilmiş koşullar Site’ye konulmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girer.

Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve hükümlerinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.